Informatie voor leraren en schoolleiders

Eén op de drie leraren in Nederland ervaart veel stress op het werk, tegelijkertijd ervaren veel leraren in Nederland een grote mate van autonomie in hun lespraktijk. Ook schoolleiders ervaren stress: vooral door te veel administratie. Ze zijn tevreden over hun beroep, maar willen graag meer tijd besteden aan onderwijskundig leiderschap.

Herkenbaar? Dit is een greep uit de resultaten van TALIS. Hoe beleeft u uw werk- en leeromgeving? Doe mee aan TALIS2024 en spreek u hierover uit!

Doet u mee?

Uw school is samen met 350 scholen in Nederland geselecteerd om deel te nemen aan TALIS. U vertegenwoordigt daarmee veel andere leraren en schoolleiders in Nederland. Uw deelname is daarom belangrijk voor een representatief beeld van de leer- en werkomgeving op school in Nederland.

Dit kunt u verwachten:

We selecteren willekeurig een aantal leraren en schoolleiders op uw school. Wij nodigen hen uit om een online vragenlijst, van ongeveer 45 minuten, in te vullen over hun werkbeleving. Iedere leraar en schoolleider bepaalt zelf wanneer hij of zij de vragenlijstinvult, in februari en maart 2023. Invullen kan in één keer, maar ook in delen. Een leraar of schoolleider kan bij tussentijds onderbreken op een ander moment verder gaan waar hij of zij was gestopt. We snappen dat dit extra tijd kost en dat het druk is op school. Als dank voor uw inzet ontvangt u een cadeaubon van 15 euro na deelname. En als de helft van de leraren op uw school meedoet aan TALIS, ontvangt uw school een teambudget van 200 euro. Leuk voor bijvoorbeeld een (team)uitje of een borrel!

Deelname aan TALIS is anoniem

De privacy van leraren en schoolleiders is bij dit onderzoek gewaarborgd. Om ervoor te zorgen dat de afname anoniem is, ontvangen leraren en schoolleiders de inlogcodes voor de vragenlijst via een contactpersoon op school. Namen van leraren en schoolleiders worden zo nooit gedeeld moet het onderzoeksteam. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar individuele scholen, leraren of schoolleiders.

Welke informatie levert TALIS op?

“In 2018 zag een op de vijf schoolleiders een tekort aan digitale leermiddelen als een belangrijke belemmering voor goed onderwijs op school. Hoe is dat nu?”

Informatie uit TALIS draagt bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van lerarenopleidingen. Uit de vorige ronde van TALIS (2018) bleek bijvoorbeeld het belang van goede arbeidsvoorwaarden en een ondersteunend werkklimaat om het beroep van leraar aantrekkelijk te houden. En dat startende leraren meer ondersteuning vragen. Ook bleek dat leraren door de lerarenopleiding beter voorbereid willen worden op het lesgeven aan meertalige groepen. Meer weten? Lees dan de Kamerbrief met de belangrijkste resultaten.

Voorbeeldvragen

De TALIS-vragen focussen op uw leer- en werkomgeving op school. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere werktevredenheid, (oorzaken van) werkdruk, waardering van het lerarenberoep, begeleiding van startende leraren en professionalisering. Hieronder ziet u een aantal vragen uit de vragenlijst:

Zeer
oneens
Oneens
Eens
Zeer
oneens

Als ik weer zou mogen kiezen, zou ik weer voor het vak van leraar kiezen.

Zeer
oneens
Oneens
Eens
Zeer
oneens

De meeste leraren op deze school streven ernaar nieuwe ideeën te ontwikkelen voor lesgeven en leren.

Zeer
oneens
Oneens
Eens
Zeer
oneens

Deze school geeft de medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan besluitvorming op de school.

Zeer
oneens
Oneens
Eens
Zeer
oneens

De mening van leraren wordt op waarde geschat door beleidsmakers in dit land.

Zeer
oneens
Oneens
Eens
Zeer
oneens
Geen
Weinig
Redelijk
Veel

In hoeverre heeft u momenteel behoefte aan professionele ontwikkeling op het gebied van lesgeven aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Geen
Weinig
Redelijk
Veel
Helemaal
niet
Enigzins
Nogal
Sterk

Mijn baan biedt mij voldoende tijd voor mijn privéleven.

Helemaal
niet
Enigzins
Nogal
Sterk

Heeft u een vraag?

Neem contact met ons op via info@talis2024.nl.

Veelgestelde vragen

Goed onderwijs start met goed toegeruste leraren. Daarom zijn we benieuwd hoe u uw werk- en leeromgeving ervaart. Het TALIS-onderzoek (Teaching and Learning International Survey) biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over onderwerpen die in Nederland bovenaan de agenda staan: werkdruk, werktevredenheid, professionalisering en begeleiding van startende leraren.

Informatie uit TALIS draagt bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van lerarenopleidingen. Uit vorige ronde van TALIS (2018) bleek bijvoorbeeld het belang van goede arbeidsvoorwaarden en een ondersteunend werkklimaat om het beroep van leraar aantrekkelijk te maken en te houden. En dat startende leraren meer ondersteuning vragen. Ook bleek dat leraren tijdens hun opleiding beter voorbereid willen worden op het lesgeven aan meertalige groepen.

Voor dit onderzoek selecteert TALIS willekeurig een aantal scholen, leraren en schoolleiders in Nederland. U bent daar één van. Uw school vertegenwoordigt daarmee veel andere scholen in Nederland. Het is daarom belangrijk dat u aan dit onderzoek meedoet: dit zorgt ervoor dat de resultaten representatief zijn voor alle scholen in Nederland.

Is uw school uitgenodigd voor TALIS en wilt u graag deelnemen? Dan kunt u mailen naar info@talis2024.nl. Geef in uw mail aan wanneer wij u kunnen bereiken. U kunt ook wachten totdat wij u bellen. Binnenkort wordt u gebeld door iemand van het TALIS-team. We geven dan meer toelichting en u kunt al uw vragen stellen.

Is uw school niet uitgenodigd voor TALIS? Dan kan uw school helaas niet deelnemen. Om een representatief beeld van alle scholen in Nederland te krijgen, zijn er 350 scholen geselecteerd om deel te nemen aan TALIS. Deze scholen zijn samen een goede afspiegeling van alle scholen in Nederland.

U ontvangt van de TALIS-contactpersoon op uw school een brief met inlogcode. Daarmee kunt u inloggen en een online vragenlijst invullen, op een moment dat het u goed uitkomt. Als u een vraag niet wilt of kunt beantwoorden, dan is dat geen probleem.

Ja, u ontvangt een vergoeding. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u mee om de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in Nederland in kaart te brengen. Daar willen we graag iets tegenover stellen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En als minimaal de helft van de geselecteerde leraren op school meedoet, ontvangt uw school een teambudget. Bijvoorbeeld te besteden aan een borrel of een uitje.

We stellen onder andere vragen over uw (leraren)opleiding, werktevredenheid, het schoolklimaat en inspraak op school, ondersteuning en begeleiding vanuit de school en professionaliseringsmogelijkheden. U vindt hier een aantal voorbeeldvragen.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 45 minuten. Iedere leraar en schoolleider bepaalt zelf wanneer hij of zij de vragenlijstinvult, in februari en maart 2023. Invullen kan in één keer, maar ook in delen. Een leraar of schoolleider kan bij tussentijds onderbreken op een ander moment verder gaan waar hij of zij was gestopt.

De privacy van leraren en schoolleiders is bij dit onderzoek gewaarborgd en TALIS voldoet aan de AVG-wetgeving. Om ervoor te zorgen dat de afname anoniem is, ontvangen leraren en schoolleiders de inlogcodes voor de vragenlijst via een contactpersoon op school. Namen van leraren en schoolleiders worden zo nooit gedeeld moet het onderzoeksteam. De antwoorden van deelnemers op de vragenlijst worden gepseudonimiseerd met behulp van ID-nummers. Dat houdt in dat onderzoeksgegevens zonder aanvullende informatie niet meer aan een persoon kunnen worden toegeschreven. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar individuele scholen, leraren of schoolleiders. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van de OESO. Heeft u een vraag over de gegevensverwerking? Neem dan contact op met Anne Groot via info@talis2024.nl.

Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door Kohnstamm Instituut en RICDE (Universiteit van Amsterdam), I&O Research, Fontys Hogeschool en IVA Onderwijs. Internationaal wordt TALIS gecoördineerd door de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en Ontwikkeling). In Nederland wordt TALIS ondersteund door het Lerarencollectief, FNV, CNV, FVOV, Po-Raad, VO-raad, Ministerie van Onderwijs en NRO.

TALIS wordt elke vijf jaar uitgevoerd en Nederland doet voor de vierde keer mee. Aan TALIS2024 nemen vijftig landen deel. We kunnen de Nederlandse resultaten daarom vergelijken met andere landen. Bijvoorbeeld: ervaren leraren en schoolleiders hier meer werkdruk dan in landen om ons heen? Ook kunnen we trends schetsen. Bijvoorbeeld: hoe worden startende leraren begeleid ten opzichte van tien jaar geleden?

Geef zoekwoord in ...