Veelgestelde vragen

Goed onderwijs start met goed toegeruste leraren. Daarom zijn we benieuwd hoe u uw werk- en leeromgeving ervaart. Het TALIS-onderzoek (Teaching and Learning International Survey) biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over onderwerpen die in Nederland bovenaan de agenda staan: werkdruk, werktevredenheid, professionalisering en begeleiding van startende leraren.

Informatie uit TALIS draagt bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van lerarenopleidingen. Uit vorige ronde van TALIS (2018) bleek bijvoorbeeld het belang van goede arbeidsvoorwaarden en een ondersteunend werkklimaat om het beroep van leraar aantrekkelijk te maken en te houden. En dat startende leraren meer ondersteuning vragen. Ook bleek dat leraren tijdens hun opleiding beter voorbereid willen worden op het lesgeven aan meertalige groepen.

Voor dit onderzoek selecteert TALIS willekeurig een aantal scholen, leraren en schoolleiders in Nederland. U bent daar één van. Uw school vertegenwoordigt daarmee veel andere scholen in Nederland. Het is daarom belangrijk dat u aan dit onderzoek meedoet: dit zorgt ervoor dat de resultaten representatief zijn voor alle scholen in Nederland.

Is uw school uitgenodigd voor TALIS en wilt u graag deelnemen? Dan kunt u mailen naar info@talis2024.nl. Geef in uw mail aan wanneer wij u kunnen bereiken. U kunt ook wachten totdat wij u bellen. Binnenkort wordt u gebeld door iemand van het TALIS-team. We geven dan meer toelichting en u kunt al uw vragen stellen.

Is uw school niet uitgenodigd voor TALIS? Dan kan uw school helaas niet deelnemen. Om een representatief beeld van alle scholen in Nederland te krijgen, zijn er 350 scholen geselecteerd om deel te nemen aan TALIS. Deze scholen zijn samen een goede afspiegeling van alle scholen in Nederland.

U ontvangt van de TALIS-contactpersoon op uw school een brief met inlogcode. Daarmee kunt u inloggen en een online vragenlijst invullen, op een moment dat het u goed uitkomt. Als u een vraag niet wilt of kunt beantwoorden, dan is dat geen probleem.

Ja, u ontvangt een vergoeding. Door mee te doen aan het onderzoek helpt u mee om de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in Nederland in kaart te brengen. Daar willen we graag iets tegenover stellen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een cadeaubon ter waarde van 15 euro. En als minimaal de helft van de geselecteerde leraren op school meedoet, ontvangt uw school een teambudget. Bijvoorbeeld te besteden aan een borrel of een uitje.

We stellen onder andere vragen over uw (leraren)opleiding, werktevredenheid, het schoolklimaat en inspraak op school, ondersteuning en begeleiding vanuit de school en professionaliseringsmogelijkheden. U vindt hier een aantal voorbeeldvragen.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 45 minuten. Iedere leraar en schoolleider bepaalt zelf wanneer hij of zij de vragenlijstinvult, in februari en maart 2023. Invullen kan in één keer, maar ook in delen. Een leraar of schoolleider kan bij tussentijds onderbreken op een ander moment verder gaan waar hij of zij was gestopt.

De privacy van leraren en schoolleiders is bij dit onderzoek gewaarborgd en TALIS voldoet aan de AVG-wetgeving. Om ervoor te zorgen dat de afname anoniem is, ontvangen leraren en schoolleiders de inlogcodes voor de vragenlijst via een contactpersoon op school. Namen van leraren en schoolleiders worden zo nooit gedeeld moet het onderzoeksteam. De antwoorden van deelnemers op de vragenlijst worden gepseudonimiseerd met behulp van ID-nummers. Dat houdt in dat onderzoeksgegevens zonder aanvullende informatie niet meer aan een persoon kunnen worden toegeschreven. De resultaten van het onderzoek zijn niet te herleiden naar individuele scholen, leraren of schoolleiders. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van de OESO. Heeft u een vraag over de gegevensverwerking? Neem dan contact op met Anne Groot via info@talis2024.nl.

Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door Kohnstamm Instituut en RICDE (Universiteit van Amsterdam), I&O Research, Fontys Hogeschool en IVA Onderwijs. Internationaal wordt TALIS gecoördineerd door de OESO (Organisatie voor economische samenwerking en Ontwikkeling). In Nederland wordt TALIS ondersteund door het Lerarencollectief, FNV, CNV, FVOV, Po-Raad, VO-raad, Ministerie van Onderwijs en NRO.

TALIS wordt elke vijf jaar uitgevoerd en Nederland doet voor de vierde keer mee. Aan TALIS2024 nemen vijftig landen deel. We kunnen de Nederlandse resultaten daarom vergelijken met andere landen. Bijvoorbeeld: ervaren leraren en schoolleiders hier meer werkdruk dan in landen om ons heen? Ook kunnen we trends schetsen. Bijvoorbeeld: hoe worden startende leraren begeleid ten opzichte van tien jaar geleden?

Geef zoekwoord in ...