TALIS: de werk- en leeromgeving op school in beeld

Goed onderwijs begint met goed toegeruste leraren. Het TALIS-onderzoek (Teaching and Learning International Survey) brengt de werk- en leeromgeving op scholen in kaart. TALIS biedt leraren en schoolleiders dé mogelijkheid om zich uit te spreken over onderwerpen die in Nederland bovenaan de agenda staan: werkdruk, werktevredenheid, professionalisering en begeleiding van (startende) leraren.

Ervaringen van leraren en schoolleiders

TALIS onderzoekt hoe leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs hun leer- en werkomgeving ervaren. 300.000 leraren en schoolleiders uit vijftig landen doen mee. Nederland neemt -na 2008, 2013 en 2018- voor de vierde keer deel.

Nieuws

TALIS2024 van start

TALIS2024 van start

Eén op de drie leraren in Nederland ervaart veel stress op het werk, tegelijkertijd ervaren veel leraren in Nederland een grote mate van autonomie in hun lespraktijk.

2560 1432 Joan
Geef zoekwoord in ...