Welke informatie levert TALIS op?

Informatie uit TALIS draagt bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid en aan het verbeteren van lerarenopleidingen. Uit vorige ronde van TALIS (2018) bleek bijvoorbeeld het belang van goede arbeidsvoorwaarden en een ondersteunend werkklimaat om het beroep van leraar aantrekkelijk te maken en te houden. En dat startende leraren meer ondersteuning vragen. Ook bleek dat leraren tijdens hun opleiding beter voorbereid willen worden op het lesgeven aan meertalige groepen.

Leave a Reply

Geef zoekwoord in ...