Wie leert het beste met wie?

Met het toenemende lerarentekort groeit het belang om leraren te binden en boeien. Maar het organiseren van professionalisering in de school is een complexe opgave, de schoolorganisatie speelt hierin een belangrijke rol. De kunst is om aan individuele leerbehoeften van leraren tegemoet te komen, maar tegelijkertijd het samen leren te bevorderen. Hoe doe je dat?

In een artikel in het tijdschrift van12tot18 beschrijven we op basis van TALIS-data een nieuwe methode die helpt om de leerbehoeftes van leerkrachten snel inzichtelijk te maken aan anderen. Daarbij maken we gebruik van een cirkel. Op de cirkel staan verschillende themagebieden voor professionalisering, zoals kennis van het leerplan, samenwerken tussen ouders en leraren of methodes voor gedifferentieerd lesgeven. Leraren vullen voor elk themagebied in hoeveel behoefte ze hebben aan verdere ontwikkeling. De methode schat vervolgens in welk themagebied meest passend is. Zo wordt in een oogopslag duidelijk aan welke combinaties van thema’s leraren behoefte hebben (dichtbij elkaar op de cirkel) of  juist minder (ver uit elkaar). Deze informatie helpt scholen om professioneel leren gerichter te organiseren.

Zelf aan de slag

Wil je als school zelf met de leercirkel aan de slag? Scholen die dit schooljaar meedoen aan TALIS ontvangen een schoolrapport met informatie over de gezamenlijke leerbehoeften van het lerarenteam op school, aan de hand van deze cirkel. Of  vul de online tool in om je eigen leerbehoeftes inzichtelijk te maken.

Meer weten? Lees dan het artikel op de website van12tot18.

613 582 Marieke Buisman
Geef zoekwoord in ...