TALIS2024 van start

De werving van scholen voor TALIS is van start gegaan!

TALIS 2024 brengt de leer- en werkomgeving op school in beeld. Want goed onderwijs begint met goed toegeruste leraren. Eén op de drie leraren in Nederland ervaart veel stress op het werk, tegelijkertijd ervaren veel leraren in Nederland een grote mate van autonomie in hun lespraktijk. Ook schoolleiders ervaren stress: vooral door te veel administratie. Ze zijn tevreden over hun beroep, maar willen graag meer tijd besteden aan onderwijskundig leiderschap. Herkenbaar?

Dit is een greep uit eerdere resultaten van TALIS. Hoe beleeft u uw werk- en leeromgeving? Doe mee aan TALIS2024 en spreek u hierover uit!

TALIS wordt elke vijf jaar uitgevoerd en vindt dit jaar voor de vierde keer plaats in Nederland. Naast Nederland doen meer dan 50 landen mee. Hierdoor zijn langjarige trends in kaart te brengen én vergelijkingen tussen landen te maken.

TALIS2024 wordt in Nederland uitgevoerd een onderzoeksteam van Kohnstamm Instituut en RICDE (UvA), Fontys Hogeschool, IVA Onderwijs en I&O Research. In Nederland wordt het onderzoek door het brede onderwijsveld in Nederland ondersteund. Zo staan partijen als AOb, CNV Onderwijs, Lerarencollectief FvOv, PO-Raad, VO-raad, NRO en het ministerie van OCW achter het onderzoek.

Doet u mee?

Dit najaar ontvangt een deel van de scholen in de steekproef een uitnodigingsbrief om deel te nemen. Het Nederlandse TALIS-team neemt binnenkort contact met u op!

Meer informatie?

Lees meer op de website van het Kohnstamm Instituut, I&O Research en het NRO.

2560 1432 Joan
Geef zoekwoord in ...