TALIS2024 van start

De werving van scholen voor TALIS is van start gegaan!

Het PISA-onderzoek van de OESO is in het onderwijs een bekend fenomeen. Maar wist u dat de OESO ook elke vijf jaar een internationaal onderzoek uitvoert naar de werk- en leeromgeving op scholen? Dat is TALIS: Teaching and Learning International Survey.

TALIS brengt in kaart hoe schoolleiders en leraren denken over thema’s als werkplezier, professionalisering en het lerarentekort.  Eén op de drie leraren in Nederland ervaart veel stress op het werk, tegelijkertijd ervaren veel leraren in Nederland een grote mate van autonomie in hun lespraktijk. Ook schoolleiders ervaren stress: vooral door te veel administratie. Ze zijn tevreden over hun beroep, maar willen graag meer tijd besteden aan onderwijskundig leiderschap. Herkenbaar? Dit is een greep uit eerdere resultaten van TALIS. Hoe beleeft u uw werk- en leeromgeving op school? Doe mee aan TALIS2024 en spreek u hierover uit!

TALIS vindt voor de vierde keer plaats in Nederland. Naast Nederland doen 300.000 leraren en schoolleiders uit 50 landen mee. Zo kunnen we trends schetsen en de Nederlandse resultaten vergelijken met andere landen.

TALIS wordt in Nederland uitgevoerd een onderzoeksteam van Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam, Fontys Hogeschool, IVA Onderwijs en I&O Research.Ook wordt het onderzoek door het brede onderwijsveld in Nederland ondersteund. Zo staan partijen als AOb, CNV Onderwijs, AVS, FvOv, PO-Raad, VO-raad, NRO en het ministerie van OCW achter het onderzoek.

Doet u mee?

Dit najaar ontvangen 350 scholen in Nederland een uitnodigingsbrief om deel te nemen. Het TALIS-team neemt binnenkort contact met u op!

Meer informatie?

Lees meer op de website van het Kohnstamm Instituut, I&O Research en het NRO.

2560 1432 Joan
Geef zoekwoord in ...